Δημοφιλείς αναρτήσεις

Banner

Blog Archive

Γίνε αναγνώστης μας!

12 Ιουνίου 2012

Μάθετε πόσες αποδείξεις χρειάζεστε για να μην πληρώσετε extra φόρους


Ο νόμος ορίζει ότι το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δαπανών ορίζεται «σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ».

Με εγκύκλιό του όμως στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών επέστησε την προσοχή των φορολογουμένων στο τεκμαρτό εισόδημα ως παράγοντα προσδιορισμού των απαιτούμενων αποδείξεων ενώ διευκρίνισε ότι αποδείξεις θα πρέπει να δηλώσουν ακόμα και όσοι έχουν εισοδήματα χαμηλότερα από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.


Στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 4.800 ευρώ θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις δαπανών ίσες με το 25% του εισοδήματός του, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αν δεν δηλώσει καθόλου αποδείξεις θα κληθεί να πληρώσει φόρο 120 ευρώ (1.200 επί 10%).

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι και όσον αφορά τα τεκμήρια. Οι απαιτούμενες αποδείξεις προσδιορίζονται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα αν αυτό είναι υψηλότερο από το πραγματικό.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, όσον αφορά το ύψος εισοδήματος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποδείξεων καθώς και για την κάλυψη των τεκμηρίων του, ότι για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κ.λπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Ας υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 5.000 ευρώ και αποδείξεις 1.250 ευρώ. Αν η εφαρμογή των τεκμηρίων δεν οδηγήσει σε υψηλότερο εισόδημα, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Αν όμως, για παράδειγμα, το τεκμαρτό εισόδημα αυξηθεί στα 10.000 ευρώ, τότε αφενός προκύπτει έξτρα φόρος λόγω τεκμηρίων 500 ευρώ (10.000 - 5.000 ευρώ=5.000 *10%= 500 ευρώ) αλλά και έξτρα φόρος 125 ευρώ καθώς λείπουν αποδείξεις 1.250 ευρώ (το 25% των 10.000 ευρώ είναι 2.5000 ευρώ αξίας απαιτούμενων αποδείξεων).

Πού δηλώνονται:

Οι αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών καταγράφονται στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του βασικού εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στον κωδικό αυτό, θα πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα εντός του 2011, από τους συζύγους και τα τέκνα που τους βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της Κάρτας Αποδείξεων.

Οσοι φορολογούμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τη φοροκάρτα το 2011 θα διαπιστώσουν ότι το ποσό των δαπανών που έχει καταγραφεί μέσω αυτής θα αποτυπωθεί στη δήλωσή τους αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης η ΓΓΠΣ θα προεκτυπώσει το συνολικό ποσό των αποδείξεων δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της φοροκάρτας το οποίο κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θα συναθροιστεί με το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049.

Πόσες χρειάζονται.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ, με τη διευκρίνιση ότι αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο ο υπολογισμός γίνεται με βάση το τεκμαρτό.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 18.000 θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις 4.500 ευρώ, στα 40.000 ευρώ εισοδήματος χρειάζονται αποδείξεις 10.000 ευρώ, αλλά στα 80.000 ευρώ και για την ακρίβεια για κάθε εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ οι απαιτούμενες αποδείξεις καθορίζονται σε 15.000 ευρώ. Αν λείπουν αποδείξεις, επιβάλλεται στη διαφορά φόρος με συντελεστή 10%.

Για παράδειγμα φορολογούμενος ο οποίος δηλώνει εισόδημα 20.000 ευρώ και αντί για 5.000 ευρώ αποδείξεις δηλώσει 4.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 100 ευρώ (5.000-4.000= 1.000χ10%= 100). Αντίθετα, μετά την κατάργηση του μπόνους για συγκέντρωση περισσοτέρων από τις απαιτούμενες αποδείξεις, ο ίδιος φορολογούμενος αν δηλώσει ακόμα και τις διπλάσιες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα.

Δεν υποβάλλονται.

Φέτος, οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται πακέτο με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από την Εφορία. Σε κάθε περίπτωση υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται οι αποδείξεις δαπανών οι οποίες φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματός τους που προκύπτει από την εμπρόθεσμη δήλωσή τους.

Ο γρίφος των αποδείξεων

25% του εισοδήματος - πραγματικού ή τεκμαρτού - από το πρώτο ευρώ πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι με αποδείξεις

15.000 ευρώ ανά φορολογούμενο το μέγιστο απαιτούμενο ύψος αποδείξεων

10% ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στη διαφορά δηλούμενων και απαιτούμενων αποδείξεων – καταργήθηκε το μπόνους έκπτωσης φόρου για τη συγκέντρωση περισσότερων αποδείξεων

049 ο κωδικός του πίνακα 7στο έντυπο Ε1 όπου δηλώνονται οι αποδείξεις

341 ο κωδικός στον πίνακα 10 όπου θα συμπληρωθούν αυτόματα οι αποδείξεις μέσω φοροκάρτας

56.231 κάρτες αποδείξεων (33.931 μέσω SMS και 22.300 μέσω TAXISnet) είχαν ενεργοποιηθεί έως τις 7 Ιουνίου 2012

16 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

2 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για τις χειρόγραφες δηλώσεις


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εισόδημα €12.000 Θα πρέπει να δηλωθούν αποδείξεις €3.000

Αν δηλωθούν αποδείξεις 5.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα είναι μηδενική.

Αν δηλωθούν αποδείξεις 2.500 ευρώ, θα υπάρχει έξτρα φόρος €50

Εισόδημα €16.000 Χρειάζεται αποδείξεις €4.000

Αν το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται σε 40.000 ευρώ, χρειάζονται αποδείξεις 10.000 ευρώ. Αν δηλωθούν μόνο 4.000 ευρώ σε αποδείξεις, θα υπάρχει έξτρα φόρος €600

Εισόδημα €5.000 στο όριο του αφορολογήτου, χωρίς περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήριο.

Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει αποδείξεις €1.250 καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει έξτρα φόρο €125.


www.newsit.gr

0 σχόλια:

Moιραστείτε αυτό το blog με τους φίλους σας:

Τυχαίες αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

adsense

Θέλεις να γράψεις άρθρο στο CLIKare ?

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρoσθεσε το banner μας !!!

Κάνε copy-paste τον παρακάτω κωδικό !!!
< a href="http://clikare.blogspot.com/" target="_blank"> < img width="170" height="150" border="0" src="http://i.imgur.com/nBl3XGT.jpg?1?1254" /></a>

ΖΩΔΙΑ

ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΝΕ:

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ TV

ask2use

Καιρός