Δημοφιλείς αναρτήσεις

Banner

Blog Archive

Γίνε αναγνώστης μας!

16 Ιανουαρίου 2013

Φοιτητικό επίδομα μέχρι τέλος Μαρτίου 2013. Το δικαιούμαι? Αιτήσεις, τι χρειάζεται?

Ξεκίνησε αλλά οχι στις Δ.Ο.Υ.θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που θα δηλώσει στην αίτηση .Οι αιτήσεις θα γίνονται στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΕΙ και του ΤΕΙ που φοιτούν. Οι  κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)  θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις των δικαιούχων για το φοιτητικό επίδομα 2013
Το επίδομα  χορηγείται  τόσα έτη, όσα είναι τα έτη Σπουδών κάθε σχολής η του τμήματος!
Συγκεκριμένα, μπορείτε να πάρετε αυτό το επίδομα αν:μένετε σε σπίτι / δωμάτιο (ακόμα και αν συγκατοικείτε με κάποιους άλλους)ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. ακόμα  και σε ξενοδοχείο η πανσιόν με ενοίκιο για δύο τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες που βρίσκεται σε πόλη διαφορετική της κύριας κατοικίας σας .

Kαι το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πλήν του πρώτου ) δεν πρεπει εσείς ή οι γονείς σας να είστε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών ή διαμερισμάτων που είναι μεγαλύτερα από 200 τ.μ. (εξαιρούνται οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε χωριά μικρότερα των 3000 κατοίκων) και έχετε εγγραφεί κανονικά στα μαθήματα.

Αν  είστε πρωτοετείς φοιτητές φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.

αρκεί η εγραφή σας στην σχολή. Από το 2ο έτος όμως θα πρέπει να έχετε περάσει τα 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους ( π.χ. τα 2 εξάμηνα 10 μαθήματα να περάσετε το ελάχιστο τα 5)
Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από την Εφορία σας. Αν έχετε αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό το επίδομα.
Αν σπουδάζετε στην ίδια πόλη, ένας/ μία από ’σας θα το πάρει ολόκληρο και τα υπόλοιπα αδέλφια θα το πάρουν μειωμένο κατά 50%.
Δεν δικαιούστε αυτό το επίδομα αν σπουδάζετε για την απόκτηση 2ου πτυχίου.


 Πότε και πώς θα πάρω το επίδομα;
 Δικαιολογητικά: 


Πιστοποιητικό μονιμης οικογενειακης κατοικίας απο τον Δήμο.
 

Πιστοποιητικό από το Τμήμα φοίτησης για την κατάσταση των σπουδών του φοιτητή.

Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης επικυρωμένο από (Δ.Ο.Υ) 


Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος 


Επικυρωμένα αντίγραφα των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9)


 Πιστοποιητικό οικογενειακης καταστασης


   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Δείτε: Αναλυτικά ...λεπτομέρειες....Ποιοι το δικαιούνται

  Από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν:
  - Σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  - Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
  - Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

  Το επίδομα καταβάλλεται κάθε χρόνο, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές (σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής). Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

  Οι προϋποθέσεις

  Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος είναι οι ακόλουθες:
  - Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  - Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.
  - Στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
  - Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.
  Το επίδομα καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, και σε Πανεπιστήμια της Κύπρου που ισχύει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, χορηγείται και στους ίδιους τους φοιτητές όταν: είναι πάνω από 25 ετών, ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι 100.000 φοιτητές και οι οικογένειές τους που δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα.

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

  Φοίτηση
  Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

  Χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
  Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια, φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ανεξαρτήτως εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δεν δικαιούται το επίδομα.
  Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. O φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.
  Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης
  Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
  Δικαιούχος
  Το επίδομα χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

  α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
  β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
  γ) είναι πάνω από 25 ετών
  δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
  Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  Υπηκοότητα του φοιτητή
  Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
  Διαμονή, Μισθωτήριο συμβόλαιο
  O φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
  Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
  Συγκεκριμένα, οι πόλεις και οι περιοχές του νομού Αττικής που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Νομαρχίας Αθηνών είναι: Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Δημήτριος (Παραλία Βαρνάβα), Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα), Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμενό), Αλεποχώριον, Αμφιάρειο, Ανάβυσσος, Άνω Σούλιον, Αυλών, Βίλια, Γαλατάς, Γραμματικόν, Δασκαλειό (Λιμήν), Ερυθραί, Θορικόν, Κακή Θάλασσα Κερατέας, Κάλαμος, Καλέντζι, Καλλονή, Κάτω Σούλιον, Κινέτα (Δασικός Σταθμός), Λαγονήσι, Λαύριον, Λεγρενά, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Μέγαρα, Μέθανα, Μιλέσιον, Νέα Παλάτια (Ωρωπού), Oινόη, Oρμος Αγ. Μαρίνας Γραμματικού, Παλαιά Φώκαια, Πάχη (Μεγάρων), Πλάκα (Κερατέας), Ραμνούς, Σκάλα Ωρωπού, Σούνιο, Σπάρτα, Συκάμινον, Σχοινιάς, Τροιζήνα, Τύμβος, Χαλκούτσι, Ψάθα, Ωρωπός).
  Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

  Oικογενειακό Εισόδημα
  Για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ
  ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ
  Επισημαίνουμε τα όσα έχουν γίνει δεκτά με προηγούμενες εγκυκλίους καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί.
  Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος
  1. Φοίτηση
  Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
  -Χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ' όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
  -- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.
  -Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006 (ανεξαρτήτως εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής, το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 δεν δικαιούται το επίδομα.
  - Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. - Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
  -Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.
  -Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. - Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά.
  - Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.
  2. Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης:
  Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους με εξαίρεση αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
  Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. την αρμοδία με βάση τη νέα του διεύθυνση αναγράφοντας συγχρόνως και τη διεύθυνση του προηγουμένου έτους. Η αίτηση μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην προηγούμενη Δ.Ο.Υ. απ' όπου θα γίνεται ο έλεγχος και θα καταβάλλεται το ποσό στον δικαιούχο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα αναγράφει στην αίτησή του. Σημειώνουμε ότι διεύθυνση κατοικίας για έλεγχο προς χορήγηση του επιδόματος θα λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου οικονομικού έτους (π.χ. για τη χορήγηση κατά το 2010 θα ληφθεί υπ' όψιν η διεύθυνση της δήλωσης φορολογία εισοδήματος οικ. έτους 2009).

  3. Δικαιούχος

  - Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής
  - Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:
  α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
  β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ' όψη η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
  γ) είναι πάνω από 25 ετών
  δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφ' όσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.
  - Οι Κύπριοι καθώς και οι προερχόμενοι από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοιτητές ή σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανεξαρτήτως από τον τρόπο εισαγωγής τους, εάν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγησή του.
      *      Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  4. Υπηκοότητα του φοιτητή
  ·Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
  ·Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
  5. Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο
  Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
  Οσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα:

      *      Το μισθωτήριο συμβόλαιο ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της σύνταξή του.
      *       Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε.

      *      Η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος.
      *      Αν το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο επιβολή σχετικού προστίμου.
      *      Σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική), θεωρείται εμπρόθεσμο χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.
      *      Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους.

      *      Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
      *      Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.
      *      Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
      *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή.
      *      Οι Ελληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ' όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

      *      Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο), και να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Επισημαίνεται ότι γι' αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης της περίπτωσης αυτής.
      *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.
  Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.
  6. Οικογενειακό Εισόδημα
  Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις.
  Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.

  Ειδικά για τον υπολογισμό του εισοδήματος, στην περίπτωση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, όταν το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. οι οποίες τηρούν βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.
  Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.
  Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
  Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατριό).
  Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.
  Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
  Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος. [π.χ. για χορήγηση του επιδόματος το 2010 δεν προσμετρώνται τα ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικ. έτος 2009 (χρήση 2008)].
  Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (π.χ. στις συνημμένες δύο βεβαιώσεις).
  Σε περίπτωση εξεύρεσης του εισοδήματος με μετατροπή από ξένο νόμισμα (π.χ. λίρα Κύπρου), για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψη η μέση τιμή του νομίσματος κατά το προηγούμενο έτος από την Τράπεζα Ελλάδος.
  Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής δικαιούται του επιδόματος.
  Εάν η αίτηση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή επειδή δεν εμφανίζεται προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να ελέγχει εάν σύμφωνα με το νόμο είναι προστατευόμενο μέλος και σε καταφατική περίπτωση θα λαμβάνει υπ' όψη το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ. των γονέων για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος. Δικαιούχος στην περίπτωση αυτή είναι ο γονέας.
  Πηγή....dikaiologitika.grtanea.gr   85 σχόλια:

   Ανώνυμος είπε...

   Τι θα γινει φετος που χαθηκε η εξεταστικη και δεν συμπληρωνουμε το 50% των μαθηματων;θα χασουν οι γονεις μας και αυτο φετος, που εχουν εξαντληθει οικονομικα απο χαρατσια κλπ!!!

   Ανώνυμος είπε...

   Πραγματι εγω την περασμένη χρονια περασα 4 μαθηματα θα εδινα αλλα 4 τον Σεπτεβρη ενα η δυο θα τα περνουσα στη χειροτερη!Την ειχα σιγουρη την επιδοτηση ενοικιου δεν εγινε η εξεταστικη μου λογο καταληψης εμεις τι φταιμε; να χασουμε χιλια ευρω αλλο που δεν θελουν αυτοι ψαχνουν αφορμες να τα γλυτωσουν!!!!!!!!!!!!

   Ανώνυμος είπε...

   αν δώσουμε αυτα τα μαθήματα τώρα τον φεβρουάριο; και βγούν τα αποτελέσματα μέχρι τον μάρτη που λήγει τό επίδομα θα μας το δώσουν; αφού κατα κάποιο τρόπο περάσαμε τα μισά των μαθημάτων του προηγούμενο έτος.

   Ανώνυμος είπε...

   Φετος κανονικά πρεπει να το κανουν το ποσοστο 30% και οχι 50% που ηταν τις προηγουμενες χρονιες.θα αργησει να παρη πτυχιο καποιος στην καλυτερη κατα 6 μηνες και θα χασει την επιδοτηση θα τρελαθουμε εντελως......

   Ανώνυμος είπε...

   Γιατι ρε μαγκες τωρα θα προσθεσουμε τα μαθηματα του ιανουαριου?????????

   Ανώνυμος είπε...

   ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΧΡΑΦΕΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 2011!

   Ανώνυμος είπε...

   ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΑΙ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ????? ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΣΑ ΓΙΑ 80% ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!!!

   Ανώνυμος είπε...

   ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η' ΤΟ 80%???? ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΚΟΥΣΑ...

   Ανώνυμος είπε...

   παιδιά εγώ που ρώτησα στη ΔΟΥ πριν 2 εβδομάδες μου είπανε πως δεν δίνουνε φέτος και πως δεν έχουν κάποια ενημέρωση..

   Ανώνυμος είπε...

   Παιδια εγω πιστευω πως θα το δωσουνε, απλα θα το κανουν πριν τις εκλογες!! Νομιζουν ο κοσμος μασαει ταραμα ακομα.
   Θα ζητανε 10 χαρτια οτι δεν χρωστας πουθενα χαρατσια κ.λ.π. και μετα αν βρεθει κανενας να το δικαιουτε να μου γραψεις!!!!!

   atsalakotos είπε...

   Εχω περάσει τα 7 από τα12 αλλά με βαθμό 6 και 5 το θα μου το δώσουν

   Ανώνυμος είπε...

   Και φυσικα δεν παιζει κανενα ρολο η βαθμολογια αλλα ο αριθμος των μαθηματων τσιμπας το 1000αρικο και τρεχεις!

   Ανώνυμος είπε...

   Αν έχετε αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό το επίδομα.
   Εχω δυο παιδια που σπουδαζουν σε διαφορετικες πολεις.Πηγα σημερα στην εφορια και μου ειπαν οτι δεν το δικαιουμαι,γιατι εχω οικογ.εισοδημα πανω απο 33000.Τι ισχυει τελικα?

   Giorgio είπε...

   Απο την στιγμη που εχεις εισοδημα πανω απο 33000 ευρω και δυο παιδια δεν στο δίνουν, το πρωτο παιδι δεν το μετρανε στην αυξηση του εισοδηματος.Δηλαδη για να πληρωθεις αν εχεις 1εως 30000,με 2 εως 33000, 3 παιδια εως 36000, ευρω με 4 εως 39000 !!

   Giorgio είπε...

   Οπως επισης δεν δικαιουτε το επιδομα καποιος ο οποιος εχει στο Ε9 στην κατοχη του ιδιοκτησια σε διαμερισμα-τα πανω των 200 τ.μ ασχετως αν εχει η οχι εισοδηματα χαμηλά.Εκτος αν το ακινητο ειναι σε καποιο χωριο κατω των 3000 κατοικων!!!

   Ανώνυμος είπε...

   paidia an den xrewkophsoume ti epidoma pswmi na fame den 8a exoume...........skata.....

   basilis είπε...

   το εισοδημα μου ειναι 29.9οο ευρω δικο μου και της γυναικας μου320 ευρω γεωργικο εισοδημα με βαση το αντικειμενικο συστημα αρα συνολο 30220 ευρω με ενα παιδι φοιτητη που να με βαρυνει.ερωτω δικαιουμαι επιδοτηση φοιτητικου ενοικιουευχαριστω και περιμενα απαντηση

   Ανώνυμος είπε...

   Έχω περάσει τα 5 από τα 11 μαθήματα.Το ένα εξάμηνο έχει 5 μαθήματα και το άλλο 6.Έχω κι ένα εργαστήριο χωρίς την θεωρία του(που δεν νομίζω να παίζει ρόλο).Δεν το δικαιουμε έτσι;

   Ανώνυμος είπε...

   Ειμαι κ γω στην ιδια κατασταση πανω κατω...Περασα περυσι 4 (απο τα 5) και χασαμε εξεταστικη τ Σεπτεμβρη. Αρα γ ενα μαθημα...Χανονται τα 1000 ευρω...

   Ανώνυμος είπε...

   Παιδια εμεις που ειμαστε στο πρωτο εξαμηνο κ τωρα παμε για δευτερο τι ισχυει με τα μαθηματα??πρεπει κ εμεις να περασουμε τα μισα η δν ισχυει σε εμας??

   Ανώνυμος είπε...

   μια ερωτηση ρε παιδια,,,πειραζει που το συμβολαιου του σπιτιου που μενω(ενοικιο)ειναι στο δικο μου ονομα και οχι στων γονειων μου?πρεπει να το αλλαξω ή μπορω να παρω τα χρηματα και ετσι?

   Ανώνυμος είπε...

   Δεν νομιζω να εχεις προβλημα αφου εσυ εισαι στην δηλωση των γονιων σου,απλα προσεξε να εχει παει ο ιδιοκτητης στην εφορια να το σφραγισουν απαραιτητο χωρις σφραγιδα δεν πληρωνουν!Και το συμβολαιο να μην εχει λήξει...

   Ανώνυμος είπε...

   Καλλά ρε ολοι περασατε τα μισα μαθηματα και πανω για να το δικαιουστε ειστε καλά... Ονειρο ζω μην με ξυπνατε!!!Εμεις θα πεθανουμε στην πεινα. Εδω που τα λεμε τωρα ενα 1000αρικο ειναι δωρο θεου,θα γινω φυτο απο δω και περα θα πηγαίνω πρωτος στην σχολη και θα με βγαζουν οι καθαριστριες αν δεν τις απολυσαν !!

   Ανώνυμος είπε...

   Παιδες να κανω μια ερωτηση?Εγω που την πρωτη χρονια ενω το δικαιομουνα δεν πηρα το επιδομα επιδει δεν πηγα να παρακολουθησω λογο οικονομικων δυσκολιων και εκανα μονο ανανεωση μαθηματων και φετος πηγα κανονικα απο την αρχη και ενω ειμαι κανονικα 3 εξαμηνο εχω δηλωσει του 1 τα μαθηματα απο την αρχη.ενω δεν το εχω παρει ποτε. φετος το δικαιουμε για την χρονια που εχασα??

   Ανώνυμος είπε...

   Παιδια να κανω μια ερωτηση?? Εγω την 1η χρονια που το δινουν ανεξαρτητως περασμενων μαθηματων και σε οσους το δικαιουνται βεβαια. εγω λογο καποιον προβλημάτων δεν πηγα την πρωτη χρονια και εκαμνα μοναχα ανανεωσεις μαθηματων και απο το σεπτεμβριο του 2011 ξεκινισα κανονικα απο την αρχη (1ο εξαμηνο αλλα τυπικο θεωρουμε 3ο) εγω θα παρω το επιδομα της 1ης χρονιας.Ευχαριστω

   Ανώνυμος είπε...

   to enikiastirio egw to paw gia epikyrwsh h o idioktiths.??

   Ανώνυμος είπε...

   Ξερει κανεις αν αυτο ισχυει και για τα παιδια που ειναι σε στρατιωτικη σχολη? Το αγορι μου ειναι Ευελπιδων και προερχεται απο οικογενεια 10 ατόμων και με τα 140 ευρω που τους δινουν μηνιαιως δεν βλεπει ασπρη μερα...
   Γνωριζει κανενας?

   Ανώνυμος είπε...

   Φιλε καλη η πλακα αλλα η πολλα λεφτα εχουν οι γονεις σου,η δεν τους λυπασαι. Αλλα καποια μερα θα ξυπνησεις οταν θα χρωστας καμια 30αρια μαθήματα! Ξερεις παλι εσυ θα τα διαβασεις δεν τα γλιτωνεις.. Απλα το πτυχιο που θα παρεις αν το παρεις ποτε που δεν σου δίνει δουλεια θα το εχεις πληρωσει αντι για 40.000 80.000 και με βαθμο 5,5 !!!!!!
   Ειμαι ενας πρωην φοιτητης μαγκας σαν και σένα που σημερα δουλευω σε ενα φυτο που κοροιδευα για 625 ευρω !

   Ανώνυμος είπε...

   Ο ΓΥΙΟΣ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ;;; ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΓΔΑ magdalin@hotmail.gr

   Ανώνυμος είπε...

   paidia eimai prwtoetis kai noikiasa twra spiti stin poli p spoudazw..ta ma8imata ta perasa...dikaioumai epidoma??

   Ανώνυμος είπε...

   οι Κύπριοι δεν δικαιούνται οταν το εισόδημα των γονιών τους υπερβαίνει τις 30000 ακόμα και αν έχουν αδέρφια υπό προστασία??

   Ανώνυμος είπε...

   Οσοι ειναι στρατωτικες σχολες δεν το δικαιουνται ρε παιδια μην γινεσται παραλογοι αφου μενουν μεσα στην σχολη δωρεαν..

   Giorgio είπε...

   Στο πρωτο ετος το παίρνουν ολοι δεν χρειαζεται να δείξης μαθηματα αλλα να πληρεις αυτα που γραφουμε πιο πανω...

   Ανώνυμος είπε...

   εαν εχω συγκατοικησει για 2 μηνες,ειμαι πρωτοετης και στη συνεχεια μενω σε φοιτητικες εστιες,δικαιουμαι το επιδομα?

   ναταλι είπε...

   παιδια δικαιουμαι το επιδομα αν μενω σε συγγενη αλλα τ σπιτι το νοικιαζει?

   Ανώνυμος είπε...

   Παιδιά αν περάσω μάθημα στην εξεταστική του φεβρουάριου προσμετράτε κανονικά? η όχι? έχω περάσει 4 και πρέπει να περάσω άλλο ένα του δεύτερου έτους...αν το δώσο τον φεβρουάριο θα μετρήσει?

   Ανώνυμος είπε...

   παιδια ειμαστε δυο αδερφια ο ενασ εχει περασει τα μαθηματα ο αλλοσ οχι σπουδαζουμε σε διαφορετικεσ πολεισ και καλυπτουμε ολα τα κρητιρια θα το παρουμε και οι δυο η μονο ο ενασ περιμενω αμεσα απαντηση γιατι την χρειαζομαι....

   Aggelina Zosi είπε...

   Xeroume an fetos tha to dwsoune?

   Ανώνυμος είπε...

   Τα παιδιά που σπουδάζουν στον Ο.Τ.Ε.Κ το δικαιούνται τώρα που έκλεισαν τα οικοτροφία;

   Giorgio είπε...

   Τα μαθηματα που δινεις φεβρουαριο μετρανε για του χρονου οχι για φέτος. Φετος μετρανε μεχρι αυτα που περασες τον Σεπτεμβριο...

   Giorgio είπε...

   Αν μενεις σε συγγενη δεν πειράζει αρκει να εχεις συμβολαιο σε ισχύ θεωρημενο απο την εφορια και να πληρωνεις ενοικιο φυσικά.

   Giorgio είπε...

   Τα 2 αδελφια στις διαφορετικες πολεις θα το παρει μονο αυτος που περασε τα μαθηματα εγινα σαφής!!!Αν τα ειχε περασει και ο αλλος φυσικά και εκείνος.

   Ανώνυμος είπε...

   Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για να μου διευκρινίζεται κατι!Όταν λέτε να έχουμε περάσει το 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους,δηλαδή θα πρέπει να έχω περάσει απο τα 10 μαθήματα (και των 2 εξαμήνων) τα 5 αλλά αυτά τα πέντε θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μαθήματα που διδάκτηκαν στο προηγούμενο έτος? Δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα εγώ απο τα 16 μαθήματα που έιχα στο πτοηγούμενο έτος έχω περάσει τα 7 μαθήματα και ένα ακόμη μάθημα το οποίο δεν ήταν στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ηταν καποιο που χρωστουσα! Έχω το δικαίωμα να πάρω το επίδομα???

   kokona είπε...

   KALISPERA NA RWTHSW KATI FETOS THA FOROLOGITHEI TO EPIDOMA KAI AN NAI POSO TIS EKATO THA MAS KRATHSOUN?EYXARISTW

   Ανώνυμος είπε...

   emena mou exei liksei prin 10 imeres mporo na to paro

   Ανώνυμος είπε...

   αν πάρω τελικά το επίδομα και αλλάξω σπίτι μετά το καλοκαίρι τί γίνεται?
   ευχαριστώ

   Ανώνυμος είπε...

   Όχι δεν ισχύει κάτι τετοιο! Πρεπει να έχεις περάσει τα μισά μαθήματα τουλάχιστον του προηγουνου έτους στην διάρκεια των εξάμηνη του και τον Σεπτέμβρη..αν δίνεις φέτος μαθήματα του πρώτου έτους και να στα περάσεις τώρα δεν συνυπολογίζονται .

   Ανώνυμος είπε...

   ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο ΒΑΘΜΟΣ...

   Ανώνυμος είπε...

   ρε παιδια το συμβολαιο του σπιτιου σε ποιανου το ονομα πρεπει να ειναι?

   Giorgio είπε...

   Το συμβολαιο πρεπει να ειναι στο ονομα των γονιων σου και ετσι ειναι συνηθως..

   Ανώνυμος είπε...

   ρε παιδια εγω πηρα τηλεφωνω στιν αρμοδια υπιρεσια και μου ειπαν πως περιμενουν τιν εγγυκλιο απο το υπουργιο και δεν ξερουν τι θα γινει...ξερει κανεις τιποτα πιο προσφατο γιατι εγω πιρα τηλ αρχες γεναρη ..

   Ανώνυμος είπε...

   αν το σπιτι το εχω ενοικιασει απο φλεβαρη..θα μπορεσω να το παρω;

   Ανώνυμος είπε...

   Εν τελει θα το δωσουν το φοιτητικο επιδομα 2013 ?? γιατι ο παπαδακης στον αντεννα ειπε " ξεχαστε το" !! δεν ξερω τι να πω ...

   Ανώνυμος είπε...

   re paidia telika tha dothi auto to epidoma i mpa ante giati thelo na pliroso reuma kai fisiko aerio

   Giorgio είπε...

   Το επιδομα το δικαιουσε εφόσον εχεις τουλαχιστον 2 μηνες που μενεις σε ενα σπιτι-δωματιο -ξενοδοχειο-κ.λ.π.πηγαινε 30 Μαρτιου νομιζω πως ναί.

   ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ είπε...

   στο πανεπιστημιο πατρων μας ειπαν να κανουμε αιτηση για να παρουμε το ειδικο πιστοποιητικο που χρειαζεται για ν παρεις τα λεφτα.

   λογικα πιστευω θα μας τ δωσουν

   Ανώνυμος είπε...

   diladi ksekinisan oi sxoles na dinoun etisis gia na paroume ta xrimata kai kati akousa oti ta lefta den tha ta paroume apo tin armodia d.o.y alla apo tin y.d.e

   Ανώνυμος είπε...

   Η σχολη σου δινει το χαρτι ποσα μαθηματα περασες απο την περσινη χρονια.Αυτο το πηγαινεις στην Δ.Ο.Υ και εκει αφου εχεις τα κριτιρια σου δινουν η σε αποριπτουν!

   Ανώνυμος είπε...

   nai to ksero auto ean apantas se emena alla oi eforia exei ksikinisei na ta dinei ta lefta se auto thelo apantisi

   Ανώνυμος είπε...

   ΤΟ ΕΤΟς ΜΟΥ ΕΙΧΕ 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΕΡΑΣΑ ΤΑ 5 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ??

   Ανώνυμος είπε...

   pote tha to parome ????????

   Ανώνυμος είπε...

   Προς ενημέρωση σας . Σήμερα που πήγα στην εφορία για το επίδομα μου είπαν ότι ακόμα δεν τους έχει έρθει εγκύκλιος και δεν ξέρουν τι θα γίνει !!!!

   Giorgio είπε...

   Το επίδομα φίλε μάλλον το χάνεις διότι το 1/2 είναι 5,5 δεν γίνεται άρα 6..Μαλλον δεν σε θελει η τύχη.Ρώτησε βέβαια αλλά αυτοί ψάχνουν αιτία να το κόψουν..!

   Ανώνυμος είπε...

   telaka paidia tha to dosoun giati simera mou eipan apo to tei mou oti mporei na to dosoun den einai sigouro

   Ανώνυμος είπε...

   k gw akrivws to idio, einai monos ari8mos ta ma8hmata, dld 6/13.. einai sigouro oti dn to dinoun? exei kanei kaneis aithsh me autes tis proupo8eseis?

   Ανώνυμος είπε...

   ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΦΕΤΟΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...

   Ανώνυμος είπε...

   ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΟΤΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..ΜΕΤΑ ΠΗΓΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΧΤΕΣ 11/2/2013

   Ανώνυμος είπε...

   ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ?

   Ανώνυμος είπε...

   ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΡΥΣΙ ΠΗΓΑΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ!!! ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΖΩ ΘΑ ΜΑς ΑΡΓΗΣΟΥΝ..

   Giorgio είπε...
   Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
   Ανώνυμος είπε...

   που το ακουσες... πηγα στην εφορια και μου ειπαν οτι η καταθεση των δικαιολογητικων δεν θα γινεται σε αυτους αλλα στο πανεπιστημιο περιμενουςν εγκυκλιο δεν ξερει κανενας τιποτα ....

   Ανώνυμος είπε...

   Αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος στέγασης είναι οι κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (παραρτήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις Περιφερειακές Ενότητες . Ηδη η εγκύκλιος επ' αυτού έχει σταλεί προ 4ημέρου. Αυτά ...

   Ανώνυμος είπε...

   ean exei stalei tote giati den mas enimeronoun??? den mporoun na katalavouv oti ta exoume anagki ta xrimata

   Ανώνυμος είπε...

   to diko mou sinbolaio exei liksi alla diavasa oti to dikaiooume giati to eixa toulaxiston 2 mines kata diarkeia tou etous kai mou eleikse 1*1*2013 to dikaioume?????

   Ανώνυμος είπε...

   Για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα.

   Ανώνυμος είπε...

   Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
   Είμαι σε μια σχολή ΑΤΕΙ και σε μια ΙΕΚ οι οποίες δεν βρίσκονται στην ίδια πόλη, εγώ ενοικιάζω στην πόλη που είναι το ΙΕΚ για τώρα, το δικαιούμαι η οχι ; (Η πόλη που είναι το ΙΕΚ και το ΑΤΕΙ είναι μακριά απ' τη πόλη καταγωγής μου)

   Ανώνυμος είπε...

   as mou apantisi kapoios isxeiu to sinvolaio me tis imerominies apo 31-12-2012 eos 1-1-2013 giana paro ta lefta

   Ανώνυμος είπε...

   Οχι φιλε διοτι ειναι ενας μηνας μονο και θελει 2 συνεχομενους..

   Ανώνυμος είπε...

   καλα εισαι σιγουρος οτι το συμβολαιο γραφει αυτες τις ημερομηνιες?ειναι δυνατον?για μια μερα????

   Ανώνυμος είπε...

   exeis dikai apo tin 1-1 2012 eos 1-1 2013

   Ανώνυμος είπε...

   Εάν σπουδάζεισ σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ δικαιούσαι το φοιτιτικό επίδομα??

   Ανώνυμος είπε...

   Paidia akouse kaneis pote tha to paroume osoi to dikaiwmaste?

   Ανώνυμος είπε...

   pote tha to paroume

   Ανώνυμος είπε...

   Ρε παιδια,εγω το δικαιουμαι κανονικα,αλλα δεν εχουν μπει ακομη τα χρηματα!! Μηπως ξερει κανεις τι παιζει; στη νομαρχια που παω συνεχεια κ ρωταω μ λενε συνεχεια δε μπηκαν ακομη κ δε μπηκαν ακομη..ελπιζω να μην τα χασω!!

   Ανώνυμος είπε...

   παιδια αν ξερει κανεισ κατι για το επιδομα σασ παρακαλω πειτε το περιμενς απο το τελοσ τησ χρονιασ αλλα τυποτα.

   Moιραστείτε αυτό το blog με τους φίλους σας:

   Τυχαίες αναρτήσεις

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

   adsense

   Θέλεις να γράψεις άρθρο στο CLIKare ?

   Συνολικές προβολές σελίδας

   Πρoσθεσε το banner μας !!!

   Κάνε copy-paste τον παρακάτω κωδικό !!!
   < a href="http://clikare.blogspot.com/" target="_blank"> < img width="170" height="150" border="0" src="http://i.imgur.com/nBl3XGT.jpg?1?1254" /></a>

   ΖΩΔΙΑ

   ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΝΕ:

   ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ TV

   ask2use

   Καιρός